Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF prodá podíl v bance NOMOS za účelem financování růstu v Rusku a Asii
  09/08/2012

  Stáhnout soubor PDF

  Společnost PPF Group N.V. oznamuje, že zamýšlí využít nabídky, kterou získala na odprodej jejího 26,5% podílu v soukromé ruské bance „Nomos“, a výnosu využije k investicím do dalšího rozvoje svých hlavních aktiv v Rusku, k rozvoji nových příležitostí a k financování své expanze na rychle rostoucích asijských trzích.

  Skupina Home Credit, přední poskytovatel spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a v Asii, si v Rusku vybudovala vedoucí pozici na trhu, rychle tam roste její úvěrové portfolio a podstatně se rozšiřuje její ruská pobočková síť. Skupina PPF je přesvědčena, že pro značku Home Credit existuje v Rusku stále prostor k dalšímu růstu. Stejně tak v Asii, kde je skupina Home Credit silně přítomna v Číně a má dobrou pozici k tomu, aby mohla těžit z výrazného růstového potenciálu celého regionu.

  Kromě toho výnos z transakce podpoří rozvoj realitních projektů Skupiny PPF v Rusku, a to jak logistických parků, tak kancelářských center, a posílí schopnost PPF využít pod značkou Eldorado nově vznikající příležitosti na ruském trhu se spotřební elektronikou. Navíc přeskupení kapitálu umožní skupině PPF zúčastnit se výběrového řízení na čtvrtou licenci mobilního telefonního operátora v České republice.

  Od roku 2007, kdy skupina investovala do NOMOSu poprvé, zaznamenala banka silný růst aktiv i výnosů, podstatně rozšířila svou pobočkovou síť v Rusku, získala mezinárodní profil a prohloubil se její tržní podíl v jednotlivých segmentech bankovnictví. NOMOS je dnes osmou největší bankovní skupinou v Rusku podle objemu aktiv a druhou největší soukromou univerzální bankou. Bankovní skupina NOMOS má jasnou růstovou strategii, standardně definovanou správu společnosti („corporate governance“), diverzifikovanou mezinárodní akcionářskou strukturu a 25 % akcií a globální depozitní certifikáty (GDR) obchodované na londýnské burze.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář Skupiny PPF, komentuje: „Nabídka na prodej našeho podílu v Nomosu a náš záměr jí využít přicházejí ve chvíli, kdy se otevírají konkrétní příležitosti investovat do několika jiných našich aktiv a maximalizovat tak jejich růstový potenciál. I nadále věříme ve strategii a dlouhodobý růstový potenciál Nomosu. Zástupci PPF ještě nějakou dobu zůstanou v orgánech banky a budou podporovat její vedení tak, aby byl zajištěn hladký průběh přechodného období.“

  Zpět na tiskové zprávy