Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF pozastavuje jednání s Prahou 7 o projektu Argentinská hvězda
  21/07/2010

  Společnost PPF Property Limited, která vlastní rozestavěný objekt v atraktivní lokalitě Holešovic (Argentinská ulice), pozastavuje jednání s městskou částí Praha 7 o využití tohoto objektu pro budovu radnice. V debatě hodlá PPF pokračovat s novým zastupitelstvem po komunálních volbách. Chce tak předejít případné politizaci investorského rozhodnutí v následujících měsících.

  PPF předložila městské části Praha 7 projekt společného podniku Argentinská hvězda, který zohlednil záměr Prahy 7 získat do vlastnictví nemovitost pro úřad městské části (radnici), pro polikliniku, městskou policii a kulturní centrum. Projekt Argentinská hvězda by s postupným splácením investičních nákladů přešel do úplného vlastnictví městské části. Radnice jednala o investičním záměru postavit vlastní budovu bezmála 2,5 roku. Nakonec transparentně vybrala k realizaci právě projekt skupiny PPF, která byla schopna poskytnout veškeré požadované záruky: ceny, kvality i termínů výstavby. S blížícími se komunálními volbami však vůle učinit finální investiční rozhodnutí v zastupitelstvu Prahy 7 zřetelně slábne.

  Mluvčí skupiny PPF Alexej Bechtin uvedl: „Těší nás, že po důkladném projednávání ve speciálně zřízené pracovní skupině zastupitelstva Prahy 7 za účasti zástupců všech politických stran byl projekt Argentinská hvězda doporučen k realizaci. Dnes však pozastavujeme vyjednávání, protože cítíme, že věcnost a odbornost argumentů postupně ustupuje nadcházející předvolební kampani. Jsme však připraveni zastupitelstvu Prahy 7 vzešlému z nadcházejících voleb učinit alternativní nabídky: znovu předložit nynější variantu, kdy bude radnice nemovitost vlastnit, a vedle toho nabídnout i projekt založený na pronájmu prostor v objektu, který PPF jako developer vybuduje.“

  Zpět na tiskové zprávy