Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF poskytla úvěr obchodní síti Eldorado
  17/09/2008

  Dnes oznámila PPF Group N. V., že poskytla komerční úvěr Eldoradu, největší ruské síti obchodů s bílým zbožím a elektronikou. Půjčka se poskytuje ve dvou tranších. Předchozí úvěry poskytnuté skupinou PPF síti Eldorado, budou prodlouženy. Toto financování má za cíl posílit pracovní kapitál Eldorada, což bude primárně použito na úhradu závazků po lhůtě splatnosti směrem k dodavatelům. Podmínky tohoto financování předpokládají také možnost případné akvizice skupinou PPF významného, až majoritního balíku akcií sítě Eldorada. Tato případná akvizice by však podléhala schválení příslušných regulátorů v Rusku.

  Jiří Šmejc, akcionář PPF Group N.V., komentuje: “Spolupráce se sítí Eldorado v Rusku měla vždy velký význam pro rozvoj spotřebitelského financování, což je jeden z pilířů podnikání skupiny PPF. Na základě této dlouhodobé pozitivní zkušenosti nyní zvažujeme možnosti, jak prohloubit partnerství se sítí Eldorado a angažovanost v ní, včetně případného získání podílu. Prioritou skupiny PPF, jejích akcionářů i managementu, vždy bylo a zůstává transparentní podnikání v naprostém souladu s platnými zákony. Před jakoukoli akvizicí podílu v síti Eldorado požádá skupina PPF, pokud to bude nutné, o souhlas regulátorů.“

  Igor Němčenko, generální ředitel sítě Eldorado, řekl: “Spolupráce se skupinou PPF umožní obnovit normální provoz společnosti a zachovat pracovní místa.”

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdam.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel.: +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel.: +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy