Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF patří v ČR opět mezi největší plátce daní
  11/06/2020

  Stáhnout soubor PDF

  České firmy ze skupiny PPF odvedly v roce 2019 do české státní pokladny celkem 3,0 miliardy Kč na dani z příjmu právnických osob. Skupina se výší odvodů pravidelně umísťuje mezi prvními deseti v žebříčku největších plátců daní Ministerstva financí ČR. K velkým plátcům daně ze skupiny PPF patří společnost O2 Czech Republic a CETIN. Dalšími významnými plátci daně ze Skupiny jsou Home Credit International, Air Bank nebo PPF banka. 

  Skupina PPF je v České republice rovněž významným zaměstnavatelem. Ke konci roku 2019 zaměstnávaly české firmy s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF téměř 14 000 lidí, za které odvedly státu na sociálním a zdravotním pojištění 3,9 miliardy korun. Celkem tedy společnosti s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zaplatily státu 6,9 miliardy Kč na dani z příjmu právnických osob a odvodech.

  K českým společnostem patřícím do skupiny PPF se řadí PPF a.s., Home Credit International, SOTIO, PPF Real Estate nebo Škoda Transportation. Dalšími společnostmi s majoritním podílem Skupiny v ČR jsou PPF banka, Air Bank, CETIN, O2 Czech Republic, Bestsport aj. Podstatná část jejich zaměstnanců jsou vysoce kvalifikovaní experti ve svých oborech.

  Zpět na tiskové zprávy