Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF oznamuje své konsolidované, auditorem ověřené finanční výsledky k 30. 6. 2020 podle IFRS
  03/11/2020

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF činil v polovině letošního roku částku 44 miliard eur, po zaúčtování čisté ztráty 384 milionů eur za první pololetí roku 2020.

  Hlavní ukazatele

  • Aktiva skupiny PPF ke konci letošního pololetí činila 44 miliardy eur (49 miliardy eur k 31. 12. 2019).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. 6. 2020 dosáhl 8,2 miliardy eur (8,8 miliardy eur k 31. 12. 2019).
  • Skupina za první pololetí roku 2020 vykázala čistou ztrátu ve výši 384 milionů eur (v prvním pololetí 2019 byl čistý zisk 573 milionů eur). 

  Zpět na tiskové zprávy