Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF oznamuje schválení nabídky převzetí pro akcionáře O2
  21/05/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že Česká národní banka udělila společnosti PPF Arena 2 B.V. souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu při povinné nabídce převzetí určené akcionářům společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

  Cena ve schváleném nabídkovém dokumentu činí 295,15 Kč za jednu akcii Telefónica Czech Republic, a.s. o jmenovité hodnotě 87 Kč. Ostatní parametry nabídky převzetí budou zveřejněny v rámci nabídkového dokumentu a společnost PPF Arena 2 B.V. je nebude do té doby komentovat. Uveřejnění nabídkového dokumentu se předpokládá do 3. 6. 2014.

  Společnost PPF Arena 2 B.V. dnes doručila schválený nabídkový dokument cílové společnosti ,Telefónica Czech Republic, a.s., za účelem získání stanoviska jejích orgánů. Po projednání nabídkového dokumentu orgány cílové společnosti dojde k uveřejnění nabídkového dokumentu, čímž dojde formálně k učinění nabídky převzetí vůči všem minoritním akcionářům Telefónica Czech Republic, a.s.

  Upozornění: tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku převzetí ve vztahu k akciím Telefónica Czech Republic, a.s.; ta bude formálně učiněna, a bude možno ji akceptovat, až po zveřejnění úplného nabídkového dokumentu ve formě a lhůtě stanovené zákonem.

  Zpět na tiskové zprávy