Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF oznamuje prodej 0,84 % akcií O2 Czech Republic
  30/11/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že dnes v souladu se svojí investiční strategií podporovat zvýšení likvidity akcií O2 Czech Republic, prodala prostřednictvím pražské burzy 2 620 134 ks akcií O2 Czech Republic. Skupina PPF tak reagovala na návrat akcií O2 do prestižní skupiny MSCI indexů, který vyvolal krátkodobý výrazný převis poptávky po akciích O2. Dodávání likvidity prodejem 0,84 % akcií bylo jednorázovým rozhodnutím, a nic nemění na skutečnosti, že akcie O2 Czech Republic jsou pro Skupinu PPF dlouhodobou finanční investicí. Rovněž zde není žádná přímá vazba mezi současnou tržní cenou a pohledem PPF na fundamentální hodnotu akcií O2. 

  Skupina PPF zařazení akcií O2 zpět do indexů MSCI vítá, neboť tyto indexy jsou sledovány mezinárodními institucionálními investory a jsou indikátorem kvality. Touto transakcí dochází ke snížení podílu skupiny PPF v O2 Czech Republic na 84,06 %.

  Zpět na tiskové zprávy