Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF oznamuje příchod dalších manažerských posil v klíčových oblastech
  03/03/2008

  Ivana Špiláková

  Ředitelkou pro lidské zdroje v PPF a.s. je od 1. 3. 2008 Ivana Špiláková (45). Dosud pracovala v rámci skupiny PPF jako personální ředitelka Home Credit & Finance Bank (HCFB) v Rusku. Před nástupem do HCFB působila ve společnostech Lesy Slovenské republiky, š.p., Team Training International a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava. Iveta Volfová, dosavadní HR ředitelka PPF a.s., nastupuje na mateřskou dovolenou.

  Jakub Hladík

  Do PPF a.s. nastupuje od 1. 3. 2008 Jakub Hladík (36), který bude patřit mezi nejbližší spolupracovníky Jiřího Šmejce, akcionáře skupiny PPF. Absolvent fakulty mezinárodních vztahů pražské VŠE a evropských studií ve francouzském Štrasburku pracoval v odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky (1996-2003). Od roku 2003 působil jako vedoucí kanceláře a tajemník bývalého prezidenta ČR Václava Havla.

  Zpět na tiskové zprávy