Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF od drobných akcionářů O2 vykoupila akcie za 100 milionů korun
  26/02/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Nabídku k odkupu akcií 02 Czech Republic a.s. (O2) za cenu odpovídající úrovni, za kterou PPF loni realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí, využilo přibližně dva a půl tisíce drobných akcionářů. Ti prodali PPF zhruba 360 tisíc kusů akcií, což činí cca 0,12% podíl na základním kapitálu O2. Částka vynaložená na nákup tohoto počtu akcií činí přibližně 100 milionu korun. Drobní akcionáři mohli prodat až 200 kusů akcií na osobu za cenu 277,15 korun na akcii (což je cena v rámci loňské povinné nabídky převzetí po odečtení dividendy 18 Kč na akcii).

  Skupina PPF tak dala drobným akcionářů druhou šanci prodat své akcie v O2 za dřívějších podmínek. Tímto nestandardním krokem vyšla vstříc především lidem, kteří získali akcie v kupónové privatizaci, a naopak tím omezila možnosti pro spekulanty, kteří by chtěli využít výrazného rozdílu mezi cenou na regulovaném trhu a v nabídce od PPF.

  Jak už bylo dříve oznámeno, vypořádání odkupu akcií se uskuteční 27. února 2015, kdy bude také znám přesný počet odkoupených akcií.

  Zpět na tiskové zprávy