Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF navrhuje vytěsnění menších akcionářů CETIN
  03/11/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Společnost PPF A4 B.V. ze skupiny PPF včera oficiálně požádala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) o svolání valné hromady CETIN, která rozhodne o vytěsnění menších akcionářů, respektive o nuceném přechodu (tzv. squeeze-out) všech akcií ostatních akcionářů CETIN na tzv. hlavního akcionáře (tj. PPF A4 B.V.). Společnost PPF A4 B.V. navrhla, aby ostatní akcionáři obdrželi peněžité protiplnění ve výši 172,4 Kč za jednu akcii CETIN. Cena 172,4 Kč byla, jak určuje zákon, stanovena nezávislým znaleckým posudkem, který bude k dispozici všem akcionářům společnosti CETIN. Znalecký posudek zpracovala společnost Ernst & Young, která je znaleckým ústavem zapsaným na seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

  Tato nabídka na akcii CETIN spolu s aktuální hodnotou akcie O2 na Burze cenných papírů Praha činí v součtu přibližně 403 korun (BCPP, 
  2. 11. 2015). Telekomunikační aktiva někdejší O2 tak byla od vstupu PPF před dvěma lety výrazně zhodnocena:  pro srovnání,  akviziční cena, kterou před dvěma lety skupina PPF zaplatila za původní O2 španělské Telefonice, činila 305 korun za akcii, tedy o stokorunu méně než mohou akcionáři v součtu dostat za akcii dnes.

  Zpět na tiskové zprávy