Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF může začít s přípravou svého podnikání ve Vietnamu
  22/04/2008

  Skupina PPF může začít s přípravou svého podnikání ve Vietnamu

  PPF Group N.V. oznamuje, že Státní banka Vietnamu udělila dne 18. 4. 2008 licenci pro PPF Vietnam Finance Ltd. se sídlem v Ho Či Minově městě. Tato licence umožňuje začít s postupným budováním společnosti poskytující finanční služby. V souladu s dříve oznámenými plány vstoupit na perspektivní vietnamský trh má skupina PPF zajištěny předpoklady k tomu, aby začala připravovat základnu pro své budoucí podnikání v této zemi. Dalším krokem je vytváření nezbytné infrastruktury včetně technických a personálních kapacit. Po jejím vytvoření bude následovat žádost na Státní banku Vietnamu o udělení provozní licence. Výhledově plánuje skupina PPF poskytovat na dynamicky se rozvíjejícím vietnamském trhu služby spotřebitelského financování podle osvědčené strategie z jiných zemí, kam pod značkou Home Credit v posledních letech úspěšně expandovala.

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Prostřednictvím podílu ve společném podniku Generali PPF Holding je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a v polovině roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 240 mld. korun.
  Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy