Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF měla v roce 2008 rekordní zisk: hodnota aktiv skupiny PPF přesáhla 10,5 miliardy eur
  09/06/2009

  PPF Group N.V. dnes oznámila auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008. I přes nepříznivé ekonomické podmínky pokračovala skupina ve strategii vyváženého růstu na vybraných trzích, zároveň pružné a razantně reagovala na projevy finanční krize. Kromě dlouhodobě rozvíjených aktivit v oblasti finančních služeb začala skupina PPF budovat v rámci své korporátní struktury další strategické obory, a to investice do nemovitostí a přímé investice (private equity).

  • Konsolidovaná aktiva vzrostla o 6,5 % z 10,077 mld. eur v roce 2007 na 10,730 mld. eur v roce 2008
  • Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl o 160 % z 1,426 mld. eur v roce 2007 na 3,703 mld. eur v roce 2008
  • Konsolidovaný zisk v roce 2008 činil 2,489 mld. eur oproti 244 mil. eur v roce 2007

  Finanční výsledky zahrnují dopad transakce se skupinou Generali, která byla dokončena v lednu 2008. Výsledkem této transakce je vytvoření nového subjektu, Generali PPF Holding B.V., v němž konečný podíl skupiny PPF činí 49 % a podíl Generali 51 %. Finanční výsledek pojišťovacího holdingu se nepromítá do konsolidované účetní závěrky skupiny PPF.

  Kontakty

  Zpět na tiskové zprávy