Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF kupuje většinový podíl v Telefónica Czech Republic
  05/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že se dohodla se společností Telefónica, S.A., na akvizici 65,9% podílu v Telefónica Czech Republic, a.s., zahrnující rovněž 100 % v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. Celková kupní cena je 63,6 miliardy Kč (což znamená 305,6 Kč na akcii). Skupina PPF bude transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu pod vedením Société Générale.

  Dokončení transakce je podmíněno souhlasem Evropské komise s nabytím kontroly nad Telefónica Czech Republic, a.s., ze strany PPF. Po jejím dokončení bude PPF povinna učinit minoritním akcionářům povinnou nabídku převzetí ve vztahu k jejich akciím.
  Dohoda dále zahrnuje následující ujednání:

  • Telefónica CR/SK bude i po převzetí skupinou PPF moci po dobu čtyř let používat značku O2.
  • Společnost bude moci po dobu čtyř let zůstat součástí „Business Partners Programme“ společnosti Telefónica S.A., který zahrnuje například přístup k společnému nákupu technologií, dohody o roaming atd.
  • Telefónica S.A. si ponechává  podíl 4,9 % v Telefónica CR, přičemž  se zavázala, že ve vztahu k těmto akciím neakceptuje povinnou nabídku převzetí ze strany PPF.

  Zpět na tiskové zprávy