Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF kupuje telekomunikační aktiva Telenoru v zemích CEE
  21/03/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že se dohodla se společností Telenor na koupi jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. Transakcí skupina PPF získává plnou kontrolu nad mobilním operátorem Telenor ve zmíněných zemích, dále právo používat jméno Telenor do 1. poloviny roku 2021 a také nemovitosti využívané pro provoz společnosti. Celková kupní cena je 2,8 miliardy eur. Dokončení transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a odhaduje se na červen 2018.

  “Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu,“ řekl Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, zodpovědný ve vedení PPF za oblast telekomunikací.

  Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem 125 miliard NOK (2017) (12,7 miliardy eur)* a se 178 miliony klientů.  V oblasti střední a východní Evropy je aktivní 25 let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul.  Ke konci roku 2017 poskytoval mobilní operátor Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své služby více než 9 milionům klientů a zaměstnával téměř 3 500 lidí.

  Zpět na tiskové zprávy