Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF kupuje bulharskou Nova Group
  19/02/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že dosáhla dohody s Modern Times Group (MTG) o koupi 95% podílu v bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group Jsc.

  PPF zároveň kupuje také zbylých 5 % od společnosti Eastern European Media Holdings S.A.

  Uzavření transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a očekává se během prvního pololetí roku 2018.

  Nova je největší bulharskou komerční mediální skupinou, kterou tvoří sedm televizních stanic a devatenáct firem poskytujících on-line mediální služby. Nova zaměstnává v Bulharsku kolem 650 lidí.

  Zpět na tiskové zprávy