Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF je v ČR sedmým největším plátcem daní
  05/06/2019

  Stáhnout soubor PDF

  V roce 2018 odvedly české firmy ze skupiny PPF do české státní kasy celkem  2,6 miliardy Kč na dani z příjmu. V žebříčku Ministerstva financí ČR je v TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2018 společnost O2 Czech Republic (14. místo). K velkým plátcům daně patří také Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), Škoda Transportation a PPF banka. V součtu tak skupina PPF v České republice vychází jako sedmý největší plátce daní.

  Skupina PPF je v České republice rovněž významným zaměstnavatelem. Ke konci roku 2018 zaměstnávaly české firmy s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zhruba 14 000 lidí, za které odvedly státu na sociálním a zdravotním pojištění 3,6 miliardy korun. Celkem tedy společnosti s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF poslaly státu 6,2 miliardy Kč na dani z příjmu a odvodech.

  K českým společnostem patřícím do skupiny PPF se řadí PPF a.s., Home Credit International, SOTIO, PPF Real Estate nebo Škoda Transportation. Tyto společnosti koordinují aktivity PPF ve 23 zemích světa na třech kontinentech. Další společnosti s majoritním podílem Skupiny v ČR jsou PPF banka, Air Bank, CETIN, O2 Czech Republic, Bestsport a další. Podstatná část jejich zaměstnanců jsou vysoce kvalifikovaní experti ve svých oborech.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zpět na tiskové zprávy