Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF je 100procentním vlastníkem realitního holdingu
  20/12/2010

  Přejmenováním společnosti PPF ECM Holding B.V. na PPF Real Estate Holding B.V. dokončila Skupina PPF proces rebrandingu svých organizací zaměřených na správu nemovitostí a developerské projekty. Stoprocentním vlastníkem realitního holdingu je nyní PPF Group N.V.

  Skupina PPF se rovněž dohodla s podnikatelem Milanem Janků na ukončení společných aktivit v oblasti nemovitostí. V současné době tedy není PPF Real Estate Holding B.V. jakkoli majetkově ani manažersky propojen jak se skupinou ECM, tak s podnikatelem Milanem Janků.

  PPF Real Estate Holding B.V. je rovněž 50% akcionářem stavební společnosti PSJ a.s.

  Alexej Bechtin, tiskový mluvčí skupiny PPF

  Zpět na tiskové zprávy