Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF generálním partnerem prvního moskevského mezinárodního finančního týdne (MOSINTERFIN)
  13/09/2011

  Skupina PPF se stává generálním partnerem Prvního mezinárodního finančního fóra MOSINTERFIN, které se koná v Moskvě od 18. do 20. října 2011.

  S myšlenkou konání fóra přišla profesní organizace Mezinárodní cech finančníků (MGF) v Rusku a podpořilo ji Ministerstvo financí Ruské federace. Cílem akce MOSINTERFIN je stát se důležitým každoročním setkáním zástupců mezinárodního finančního společenství, napomáhat vzniku mezinárodního finančního centra v Moskvě a přispívat ke zlepšování investičního klimatu v Rusku a zvyšování konkurenceschopnosti ruského finančního a bankovního systému. Dalším důležitým úkolem konání fóra je vytvoření otevřené platformy pro konstruktivní dialog o globální finanční reformě.

  Akce MOSINTERFIN se koná souběžně s každoročním zasedáním Poradní rady pro zahraniční investice při vládě Ruské federace (KSII).

  K účasti v organizačním výboru MOSINTERFIN byli vyzváni nejvyšší ruští i zahraniční státní činitelé, zástupci mezinárodních finančních center, guvernéři národních bank, zástupci Světové banky, EBRD, předních komerčních bank a špičkoví vědci v oboru financí.

  „Skupina PPF tradičně vnímá Rusko jako prioritní region pro realizaci svých strategických projektů. Jako jeden z největších zahraničních investorů na ruském trhu má skupina zájem na dalším zdokonalování ruského finančního systému. Těší nás, že jsme se mohli stát partnerem prvního Moskevského mezinárodního finančního týdne v roce 2011, a doufáme, že naše spolupráce s pořadateli Fóra bude pokračovat i v budoucnosti,“ prohlásil akcionář skupiny PPF Jiří Šmejc.

  Zpět na tiskové zprávy