Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF dokončila nákup Škoda Transportation a jmenovala nového generálního ředitele
  25/04/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že dokončila nákup 100 % akcií společnosti Škoda Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s její činností. V souvislosti s uzavřením transakce dochází také k několika personálním změnám ve vedení společnosti.

  “Škodovka je silná značka s dlouhou tradicí, která má jméno po celém světě. Zároveň zde máme obrovskou přidanou hodnotu v lidech, v jejich technických znalostech a zkušenostech. Věříme, že Škoda má při správně zvolené strategii, efektivním řízení a při využití našich mezinárodních zkušeností dobrou budoucnost,” říká Ladislav Chvátal, ředitel pro strategické projekty skupiny PPF, který je zároveň novým předsedou dozorčí rady společnosti.

  Kromě dokončení transakce dochází k výraznému posílení týmu o zkušeného manažera Petra Brzezinu, který přebírá funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. “Petr Brzezina má obrovské zkušenosti s řízením strojírenských firem. Pevně věřím, že se nám společně podaří posunout Škodu k významným úspěchům,” dodal Chvátal.

  V představenstvu společnosti zůstávají dosavadní členové vrcholového vedení Škoda Transportation pánové Tomáš Ignačák a Zdeněk Sváta, ředitel společnosti Škoda Electric Jaromír Šilhánek. Představenstvo jako pátý člen doplní finanční ředitel Jan Menclík.

  CV Petra Brzeziny:

  Petr Brzezina vystudoval strojní fakultu na Technické Univerzitě VUT v Brně a MBA na Nottingham Trent University. Pracoval na několika manažerských pozicích v mezinárodní technologické společnosti ABB v České republice, ale také ve Švédsku a Belgii. Poté strávil čtrnáct let v mezinárodním koncernu Alstom v Německu a České republice, kde na pozici generálního ředitele měl na starost západní a později východní Evropu. V letech 2008-2015 byl prezidentem Alstomu pro Českou republiku a Slovensko se zaměřením na Transport a Energetická zařízení. Pracoval také v General Electric a od roku 2016 působil jako předseda představenstva a generální ředitel stavební společnosti OHL ŽS, která pod jeho vedením prošla významnou reorganizací a realizovala řadu projektů v oblasti pozemní a dopravní infrastruktury na domácím i zahraničním trhu.

  Zpět na tiskové zprávy