Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF dokončila akvizici většinového podílu v Telefónica Czech Republic
  28/01/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF získala 65,9% podíl ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zahrnující rovněž 100 % v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. (Telefonica CR/SK) od společnosti Telefónica, S.A. Tato v listopadu 2013 oznámená transakce získala v polovině ledna 2014 souhlasné stanovisko Evropské komise a k dnešnímu dni byla vypořádána.

  Nabyvatel podílu je povinen učinit minoritním akcionářům povinnou nabídku převzetí ve vztahu k jejich akciím společnosti Telefonica CR. Návrh nabídky předloží nabyvatel České národní bance (ČNB) v rámci zákonné lhůty tak, aby byl schopen učinit nabídku převzetí akcionářům v časovém rámci stanoveném příslušnými právními předpisy. Do doby schválení nabídkového dokumentu ze strany ČNB nebude skupina PPF poskytovat k nabídce ani svým záměrům v Telefonice CR/SK další komentáře.

  Zpět na tiskové zprávy