Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF bude investovat do dalšího rozvoje vydavatelství Euronews
  23/10/2009

  Skupina PPF se rozhodla investovat do dalšího rozvoje vydavatelství Euronews, důležitého hráče v segmentu ekonomických médií v ČR, aby týdeník Euro a další součásti vydavatelství posílily svou významnou pozici na trhu, v oblasti tištěných i on-line médií.

  Současným majitelem vydavatelství Euronews jsou struktury private equity fondů PPF Investments (PPFI). Skupina PPF se dohodla s akcionáři PPFI na postupném získání 100% podílu v manažerské společnosti PPF Investments Ltd. Transakce dosud není uzavřena a je vázána na splnění řady standardních regulatorních podmínek.

  V poslední době se na trhu objevovala řada spekulací o možném prodeji vydavatelství Euronews třetí straně. Každý investor, kterému záleží na zhodocení jeho investic, vždy pečlivě zvažuje všechny příležitosti, včetně prodeje aktiv. Prodej vydavatelství Euronews třetí straně však není na pořadu dne. Skupina PPF plánuje další investice do rozvoje vydavatelství, aby obstálo v konkurenci a pružně reagovalo na nejnovější trendy v mediálním podnikání.

  V nejbližší době dojde k rekonstrukci představenstva a.s. Euronews s tím, že na funkci předsedy představenstva bude navržen Evžen Hart, ředitel pro lidské zdroje a komunikaci PPF a.s. István Lékó zůstává šéfredaktorem časopisu Euro a bude rovněž navržen na funkci místopředsedy představenstva. Na funkci místopředsedy představenstva a generálního ředitele vydavatelství Euronews bude navržen Vojtěch Jirků, který své bohaté zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu sbíral především ve společnostech Microsoft a PPF a.s.

  Kontakty

  Zpět na tiskové zprávy