Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF a společnost MCA uzavřely dohodu o narovnání
  23/12/2010

  Skupina PPF a společnost MCA Miloše Červenky uzavřely dohodu o narovnání vzájemných vztahů. Dohoda zahrnuje mimo jiné vypořádání závazků a pohledávek, které byly předmětem řady dlouhotrvajících sporů.

  Zároveň uzavřely obě strany významnou transakci v oblasti nemovitostí.

  Dohody uvolňují rozsáhlé pozemky v oblasti Prahy pro realizaci rozvojových projektů za účasti dalších investičních partnerů. Připravované projekty vytvoří potenciál pro zlepšení standardů bydlení a životních podmínek obyvatel hlavního města a okolí.

  Poznámky a kontakt pro další informace

  Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva skupiny přesahují 11 mld. eur. Skupina PPF se zaměřuje na investice do finančního a nefinančního retailu, energetiky a těžby drahých kovů a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu.

  Zpět na tiskové zprávy