Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF a Nomos Bank vytvoří prostřednictvím strategického partnerství universální bankovní skupinu v Rusku
  17/05/2007

  Skupina PPF a akcionáři Nomos Bank plánují společně vytvořit jednu z největších universálních bankovních skupin v Rusku. Obě společnosti, Home Credit and Finance Bank (“HCFB”, člen skupiny Home Credit) a Nomos Bank budou vloženy do nově vytvořeného holdingu, který bude vlastněn skupinou PPF a akcionáři Nomos Bank. Obě banky budou nadále fungovat nezávisle a ponechají si svoje stávající obchodní značky. Plné spojení bank není v tuto chvíli diskutováno. Podíly v nově vytvořeném holdingu budou určeny na základě dohodnutých principů a dále na základě auditovaných výsledků obou bank ke konci prvního pololetí letošního roku.

  Jedním z dohodnutých klíčových principů strategického partnerství je setrvání a stabilita manažerských týmů, stejně jako zachování obchodní politiky obou bank.

  Oba partneři jsou přesvědčeni, že tímto krokem vytvoří vynikající strategické a organizační předpoklady pro budoucí růst – partnerství kombinuje odbornou znalost a silnou pozici Nomos Bank v oblasti korporátního bankovnictví a strukturálního financování s pozicí HCFB jako jednoho z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v Rusku.

  Očekává se, že konečná dohoda o strategickém partnerství bude uzavřena v posledním čtvrtletí tohoto roku. Transakce podléhá schválení příslušných regulačních a antimonopolních úřadů.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, k připravovanému partnerství uvedl:
  „Nomos Bank, stejně jako skupina PPF, úspěšně realizovala svoje podnikatelské záměry a prokázala svoji schopnost zvyšovat hodnotu banky na ruském trhu. Těšíme se naši úzkou spolupráci a možnost využití vzájemných synergií. Spojením našich sil můžeme vytvořit universální bankovní skupinu a tím využít růstový potenciál na trzích spotřebitelského financování a bankovnictví v Rusku.“

  Nikolai Dobrinov, předseda představenstva Nomos Bank, dodal:
  “Vznik strategického partnerství se skupinou PPF poskytne stabilitu i dynamický rozvoj ve prospěch našich klientů. Společně se skupinou PPF se zavazujeme zajistit co nejvyšší úroveň péče a vztahů s našimi korporátními zákazníky, retailovými klienty a distribučními partnery. Partnerství obou bank nám umožní vytvořit jednu z největších universálních bankovních skupin v Rusku, s bilanční sumou přesahující 6 miliard dolarů. Naše strategie bude založena vzájemně se doplňujícím partnerství, které nám umožní využít pozici HCFB jako jednoho z předních poskytovatelů spotřebitelského financování, v kombinaci se znalostmi a silnou pozicí Nomos Bank v oblasti korporátního bankovnictví.

  Kontakty
  Nomos Bank
  Valeriy Zinchenko
  Tel. +7 495 221 99 71
  Email: zinch@nomos.cz

  PPF Group
  Jiří Hájek
  Tel. +420 224 559 027
  Email: hajek@ppf.cz

  Více informací o PPF Group a Home Credit Group
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 16 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2006 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 10 mld. USD. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Home Credit & Finance Bank (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B) je členem skupiny Home Credit. Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě od roku 1997. HCFB je aktivní na ruském trhu od roku 2002. K 31. 12. 2006 HCFB vykázala čistý zisk 699 milionů RUB, což představovalo růst o 127% oproti předchozímu roku. HCFB poskytuje více než 11 milionům klientů na území Ruské federace široké spektrum produktů spotřebitelského financování v oblasti účelových spotřebitelských úvěrů, hotovostních úvěrů a kreditních karet. V současné době je HCFB druhým největším poskytovatelem účelových spotřebitelských úvěrů a revolvingových kreditních karet v Rusku.

  Více informací o Nomos Bank
  Nomos Bank byla založena v roce 1992 a od té doby se stala jednou z největších soukromě vlastněných finančních institucí v Rusku. Dnes je Nomos jednou z nejaktivnějších a nejrychleji se rozvíjejících se bank v Rusku s dynamicky rostoucími aktivy a vlastním kapitálem. Nomos Bank se soustředí hlavně na oblast korporátního bankovnictví a svým klientům poskytuje celou řadu služeb včetně tradičních bankovních produktů, služeb investičního bankovnictví, strukturálního financování a leasingových služeb. Ke konci roku 2006 byla aktiva banky podle standardů IFRS 108,8 miliardy rublů (USD $4,13 mld.), zatímco její vlastní kapitál představoval přibližně 15,2 mld. rublů (USD $579 mil.). Nomos Bank se na seznamu Top-1000 světových bank, publikovaném magazínem “The Banker” umístila na 659. místě z celého světa a zároveň jako 16. největší banka regionu střední a východní Evropy.

  Zpět na tiskové zprávy