Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF a Igor Jakovlev uzavřeli transakci, v jejímž důsledku získává PPF plnou kontrolu nad sítí Eldorado v Rusku
  22/08/2011

  Skupina PPF a ruský podnikatel Igor Jakovlev oznamují, že uzavřeli transakci, v jejímž důsledku získává skupina PPF plnou kontrolu nad ruskou maloobchodní sítí Eldorado, která se zaměřuje na prodej domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Obě strany souhlasily s prodejem zbývajícího podílu Igora Jakovleva, zakladatele Eldorada, který dosud činil 50 % minus jedna akcie. Skupina PPF tedy koupila tento podíl od I. Jakovleva.
  Již od roku 2009 vlastnila PPF v Eldoradu kontrolní podíl 50 % plus jedna akcie. K této akvizici získala  skupina PPF již dříve souhlas příslušného ruského regulátora, antimonopolního úřadu FAS. Cena uvedené transakce se nezveřejňuje. Obě strany transakce vyjádřily své uspokojení nad jejím vypořádáním.
  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, řekl: „Konsolidace vlastnických poměrů v Eldoradu byla od prvopočátku této investice mezi našimi strategickými prioritami a vytváří dnes předpoklady pro to, aby skupina PPF patřila k významným hráčům ruského retailového trhu.“

  Zpět na tiskové zprávy