Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF a Igor Jakovlev podepsali dohodu o společném podniku
  27/04/2009

  PPF GROUP SE STÁVÁ MAJORITNÍM AKCIONÁŘEM SÍTĚ ELDORADO

  PPF, přední mezinárodní finanční skupina, a ruský podnikatel Igor Jakovlev se dohodli na konvertaci dluhu do kapitálu, která umožní skupině PPF získat většinový podíl v Eldoradu, největší maloobchodní síti bílé techniky a elektroniky v Rusku. Uzavření transakce se očekává v průběhu 3. čtvrtletí 2009.

  Skupina PPF získá kontrolní podíl 50 % + 1 akcie ve společném podniku s Igorem Jakovlevem, a to za částku 300 mil. USD, tedy konvertací části úvěru dříve poskytnutého síti Eldorado. Společný podnik bude ovládat všechna hmotná i nehmotná provozní aktiva sítě Eldorado včetně obchodních značek používaných Eldoradем. Navíc, jako část dohody o konvertaci úvěru, získá skupina PPF prostřednictvím společného podniku řadu nemovitostí, především maloobchodní plochy používané sítí Eldorado, stejně jako některé developerské projekty z portfolia I. Jakovleva.

  Společný podnik nezahrnuje operace, aktiva i závazky Eldorada na Ukrajině.

  Část závazků vyplývajících z dříve poskytnutého úvěru skupiny PPF síti Eldorado, ve výši 200 mil. USD, zůstává v platnosti podle podmínek stanovených původní úvěrovou smlouvou ze září 2008. Tento úvěr je zajištěn nemovitostmi.

  Podle akcionářské dohody budou skupina PPF a Igor Jakovlev řídit nově vzniklý podnik společně, prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě: každý z partnerů je oprávněn nominovat do rady 2 členy.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, uvedl: „Považujeme náš vstup do Eldorada jako strategickou investicí na ruském trhu, který je pro skupinu velkou prioritou. Přístup PPF k aktivům, která vlastní, lze charakterizovat jako rozvoj byznysu, zvýšení hodnoty aktiv. Jako spolumajitelé Eldorada iniciujeme další kroky zaměřené na finanční stabilitu společnosti tak, aby se soustředila na svůj hlavní byznys. V souladu s protikrizovým plánem Eldorada společně budeme usilovat o stabilizaci byznysu. Budeme pružně reagovat na vývoj poptávky na trhu, aby Eldorado posílilo svou vedoucí pozici v Rusku.”

  Poznámka pro editory a kontakt pro další informace:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 mld.euro. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy