Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina Home Credit dokončila dvě akvizice na Ukrajině
  20/12/2006

  Skupina Home Credit, mezinárodní skupina specializující se na oblast spotřebitelského financování, oznamuje, že obdržela veškerá nezbytná regulatorní povolení ze strany Ukrajinského antimonopolního úřadu a Národní banky Ukrajiny a tím dokončila akvizici dvou rychle rostoucích finančních institucí na Ukrajině – banky AGROBANK a společnosti PrivatKredit.

  Konečným vlastníkem obou společností je Home Credit B.V., tj. holdingová společnost zastřešující skupinu Home Credit. Banka AGROBANK poskytuje služby v oblasti retailového a komerčního bankovnictví prostřednictvím 22 poboček na Ukrajině a k 30. červnu 2006 měla celková aktiva ve výši UAH 645 mil. (USD 135 mil.) a kapitál ve výši UAH 65 mil. (USD 13,6 mil.). Společnost PrivatKredit patří mezi nejvýznamnější nebankovní finanční instituce na Ukrajině a nabízí své služby prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě více než 1,000 obchodních mist.

  „Naše akvizice banky AGROBANK a společnosti PrivatKredit zapadá do strategie mezinárodní expanze skupiny Home Credit. O vstup na ukrajinský trh jsme usilovali zejména z důvodu vysokého potenciálu růstu a také díky možnosti vytěžit synergické efekty z naší přítomnosti v tomto teritoriu. Naším cílem je v blízké budoucnosti stát se jedním z vedoucích poskytovatelů spotřebitelského financování v zemi,“ uvedl Alexander Labak, generální ředitel a výkonný partner skupiny Home Credit.

  Cíle skupiny Home Credit na ukrajinském trhu

  Ukrajinský trh je pro skupinu Home Credit vysoce perspektivní. Stejně jako na jiných trzích, kde společnosti skupiny působí, se bude Home Credit orientovat zejména na poskytování služeb v oblasti spotřebitelského financování – ať již ve formě spotřebitelských úvěrů, tak i revolvingových úvěrů, zejména kreditních karet.

  Současnou akvizicí splátkové společnosti a bankovního subjektu se zaměřením na konečného spotřebitele vzniká významný synergický efekt dvou finančních subjektů, který umožňuje vytvořit širokou nabídku finančních produktů s cílem vybudovat široké a dlouhodobé portfolio spokojených zákazníků.

  Poznámka pro editory:

  Skupina Home Credit
  Společnosti skupiny Home Credit, působící na trzích střední a východní Evropy a střední Asie, vydaly v roce 2005 úvěry v celkovém objemu 2,1 mld. USD. Home Credit si udržuje vedoucí postavení na trzích spotřebitelského financovaní v České republice (vstup v roce 1997), Slovenské republice (1999), Ruské Federaci (2002) a Kazachstánu (2005).

  Skupina Home Credit je součástí skupiny PPF, která se řadí mezi vedoucí diverzifikované finanční skupiny v České republice a regionu střední a východní Evropy. Skupina PPF měla ke konci roku 2005 ve své správě majetek v hodnotě převyšující 10 mld. USD. Skupina PPF sestává z pojišťovací skupiny, která zahrnuje Českou pojišťovnu (Moody’s Baa3, S&P BBB), největší pojišťovnu v České republice, Penzijní fond ČP a společnosti poskytujících komplexní služby v oblasti správy majetku; skupiny Home Credit a PPF banky. Skupina PPF působí v regionu střední a východní Evropy a střední a jihovýchodní Asie.
  www.homecredit.net

  AGROBANK
  Banka AGROBANK, s centrálou v Dněpropetrovsku, je univerzální banka nabízející své služby retailovým a korporátním klientům prostřednictvím 22 poboček a 2 reprezentačních kanceláří v Kyjevě, Dněpropetrovsku, Charkově, Doněcku, Záporoží, Krivém Rogu, Dněprodzeržinsku, Pavlogradu, Nikopolu, Kremenčugu a Kirovogradu. K 30. červnu 2006 měla AGROBANK celková aktiva ve výši USD 135 mil. a kapitál ve výši USD 13,6 mil.
  www.agrobank.com.ua

  PrivatKredit
  Společnost PrivatKredit patří mezi nejvýznamnější nebankovní finanční instituce na Ukrajině a nabízí své služby prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě více než 1,000 obchodních mist. Spojení znalosti lokálního trhu, kterou PrivatKredit disponuje, a mezinárodních zkušeností a finančních zdrojů skupiny Home Credit tak vytváří ideální předpoklady pro dynamický rozvoj aktivit skupiny Home Credit na ukrajinském trhu.

  V případě dotazů prosím kontaktujte:

  Jiří Kašek
  Head of IR and Financial PR
  Home Credit Group
  Tel: (+420) 221 611 146
  Mobile: (+420) 602 789 540
  E-mail: kasek@ppf.cz

  Tatyana Morarash
  Press Secretary
  Bank AGROBANK
  Tel: (+38) 0 562 312 065
  Mobile: (+38) 0 96 286 13 97
  E-mail: morarash@agrobank.com.ua

  Zpět na tiskové zprávy