Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Sdružení AVE, DEKONTA, ECOSOIL a PPF přijde s výrazně nižší cenovou nabídkou v tendru na odstranění ekologických zátěží
  14/10/2009

  Sdružení vítá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které je vrací zpět do tendru vyhlášeného MFČR k odstranění ekologických zátěží. Toto rozhodnutí přispívá k posílení klíčových parametrů, mimořádně důležitých pro úspěch státní zakázky. Zvyšuje mimo jiné transparentnost tendru a překonává četné neprokázané námitky z prvního kola výběru. Stát tak rozhodně bude profitovat z většího počtu soutěžících, což může přinést výrazně lepší cenu, a tím i nižší výdaje státního rozpočtu.

  Odborníci sdružení, právníci a experti na likvidaci ekologických škod, věnovali mnoho času a úsilí poctivé přípravě jak podkladů pro účast v tendru, tak i návrhů podaných na ÚOHS.  Argumenty v náš prospěch jsou tedy postaveny pevně a jednoznačně.

  Sdružení tímto oznamuje, že je ochotno dobrovolně přistoupit na zkrácení času pro analýzu údajů z dataroomu pro uchazeče, a to přibližně na dobu 30-50 dnů. Tím by nebyl nijak dramaticky narušen platný  harmonogram soutěže.

  Na základě informací, propočtů a analýz, které už dnes má sdružení k dispozici, budeme schopni přijít ve finále s výrazně nižší nabídkovou cenou, než je očekávaná maximální hranice odvozená z výpočtů MFČR.

  Alexej Bechtin, mluvčí skupiny PPF, která je lídrem sdružení, uvedl: “Jsme rádi, že antimonopolní úřad uznal naše odborné i právní argumenty. Na nabídce jsme tvrdě a poctivě pracovali. Sdružení má dost profesionálů, zkušeností a zdrojů, aby bylo schopno provést sanace v tak obrovském rozsahu vlastními silami. Už dnes ale můžeme prohlásit, že od nás lze očekávat překvapivou, výrazně nižší nabídku, než s jakou počítá mezní limit veřejné soutěže. Upřesnit tuto částku budeme schopni bezprostředně po uzavření dataroomu.”

  Informace o účastnících sdružení:

  1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je součástí hornorakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich. V ČR patří mezi tři největší společnosti podnikající v oblasti nakládání s odpady a je rovněž důležitým a renomovaným dodavatelem sanačních prací při odstraňování starých ekologických zátěží v ČR. V loňském roce překročil konsolidovaný obrat společnosti 2 miliardy korun a počet zaměstnanců přesáhl 1300. Na českém trhu působí společnost od roku 1993. V posledních čtyřech letech se AVE CZ pravidelně umísťovala v žebříčku nejlepších firem v soutěži Českých 100 nejlepších.

  2. DEKONTA a.s. je soukromá česká společnost, která působí na území ČR od roku 1992. V průběhu let se stala jedničkou na českém trhu v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží, havarijní služby na průmyslové havárie a biotechnologické čištění zemin. Za dobu své existence na území  ČR vyčistila stovky lokalit a miliony tun zemin.  DEKONTA a.s. v roce 2002 zvítězila v soutěži CZECH TOP 100 v kategorii Rentabilita.

  3. ECOSOIL Süd GmbH je součástí skupiny ECOSOIL-Group, jedné z největších mezinárodních společností v oblasti enviromentálních stavebních projektů s obratem 160 mil. eur. V Německu je ECOSOIL-Group jedničkou v odvětví rehabilitace průmyslových zón a skládek, demoličních prací, dekontaminace lokalit a zpracování nebezpečných odpadů. Má dlouholeté mezinárodní zkušenosti ve velkých sanačních zakázkách v celé Evropě i jinde na světě. ECOSOIL Süd GmbH zaměstnává 200 lidí a působí prostřednictvím poboček ve Frankfurtu, Mnichově, Norimberku, Stuttgartu, Curychu i Budapešti a také prostřednictvím dceřiných společností v České republice i v Rumunsku. 

  4. Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva skupiny přesahují 10 mld. eur. Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na investice typu private equity a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V.  se sídlem v Amsterdamu. PPF Advisory a.s., která skupinu PPF zastupuje ve sdružení, je 100% vlastněnou dcerou PPF Group N.V.

  Zpět na tiskové zprávy