Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Roman Gallo posílí skupinu PPF
  27/08/2008

  Roman Gallo (43) bude s účinností od 1. září 2008 zastávat nově vytvořenou pozici ředitele pro rozvoj mediálních strategií. V rámci skupiny PPF bude zodpovědný za tvorbu globální strategie v oblasti médií a vyhledávání nových obchodních příležitostí zejména v online médiích.

  Roman Gallo má téměř dvacetileté zkušenosti z mediálního trhu. Naposledy působil jako člen představenstva a ředitel redakcí Vltava-Labe-Press, kde vedl úspěšnou transformaci z novinového na multimediální vydavatelství. Předtím zastával řadu významných pozic, včetně postu šéfredaktora Hospodářských novin nebo ředitele multimédií vydavatelství MAFRA.

  Významně se také podílel na rozvoji internetového zpravodajství na českém trhu, když stál u zrodu portálu idnes.cz a později aktualne.cz.

  „Jsem rád, že svoje zkušenosti budu moci zúročit v tak silné a respektované společnosti. Mezinárodní rozsah aktivit skupiny PPF a ambiciózní plány jejího rozvoje totiž vytváří zajímavý prostor pro expanzi do oblasti médií “, uvedl Roman Gallo.

  Poznámka pro editory a kontakt pro další informace:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy