Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Rodinná nadace manželů Kellnerových vybrala nové studenty do projektu UNIVERZITY
  22/08/2011

  Třetím rokem poskytuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION  studijní stipendia z projektu UNIVERZITY mimořádně nadaným studentům z České republiky. V akademickém roce 2011/2012 správní rada nadace rozhodla o zařazení dalších 14 studentů a celkově tak nadace finančně podporuje již 31 posluchačů převážně zahraničních univerzit. Granty jsou určeny studentům dosahujícím výborných akademických výsledků, kterým však složité sociální zázemí ztěžuje přístup ke kvalitnímu vzdělání.

  Tři desítky studentů, kteří na své studium získali finanční příspěvek Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, si budou rozšiřovat své akademické, případně umělecké vzdělání na univerzitách v USA (5 studentů), Anglii (17), Skotsku (3), Německu (1), Itálii (1) i v České republice (4). „Finanční náročnost studia na zahraniční univerzitě za jeden akademický rok je přibližně od desítek tisíc do jednoho milionu korun v případě prestižních amerických univerzit. Studenti většinou hradí studium z různých zdrojů – z nadačních grantů, univerzitních stipendií a vlastních zdrojů,“ upřesňuje Hana Halfarová, ředitelka projektu Univerzity. „Naši studenti budou například na Yale University, University of Oxford, The University of Edinburgh, University of St Andrews nebo The Juilliard School of Music New York,“ dodává Hana Halfarová.

  Granty z projektu UNIVERZITY získávají od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION studenti s vynikajícími akademickými výsledky, kteří by ale díky své finanční situaci nemohli ani pomyslet na studia. V žádosti o grant uchazeči předkládají své dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech, doporučení od osob podílejících se na akademickém nebo uměleckém rozvoji, esej na téma plánů do budoucna a dokládají současnou finanční situaci. O udělení grantu rozhoduje Správní rada nadace na základě výběru a doporučení Hany Halfarové, ředitelky projektu Univerzity. Správní radu nadace tvoří Petr Kellner, zakladatel a většinový akcionář PPF, jeho manželka Renáta, spoluzakladatelka rodinné nadace a kolejního gy¬mná¬zia OPEN GATE a Jan Leiner, člen správní rady nadace.

  „Zkušenosti studentů ze zahraničních univerzit, které píší ve svých blozích na webu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, mohou být inspirací pro další,“ upozorňuje Hana Halfarová. Přihlášky studentů pro příští akademický rok bude nadace přijímat do 31. května 2012.

  Přehled univerzit, na kterých budou v akademickém roce 2011/2012 studenti podporovaní Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION: Aberystwyth University (UK), Akademie sociálního umění (ČR), Bath Spa Univerzity (UK), Columbia University in the City of New York (USA), Hochschule für Musik Nürnberg (DE), Lancaster University (UK), Libera Accademia di Belle Arti (ITA), London Metropolitan University (UK), Metropolitní univerzita v Praze (ČR), Newcastle University (UK), New York University in Prague (ČR), The Juilliard School of Music New York (USA), The University of Edingburgh (UK),  The University of Chicago (USA), The University of Warwick (UK), University of Aberdeen (Skotsko), University of Abertay Dundee (UK), University of Birmingham (UK), University of Brighton (UK), University College London (UK), University of Dundee (UK), University of Exeter (UK), University of Chester (UK), University of Oxford (UK), University of St Andrews (Skotsko), Vysoká škola finanční a správní (ČR), Yale University (USA). 

  Poznámka pro editory:
  THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání ve veřejných základních školách v České republice (projekt „Pomáháme školám k úspěchu“), podporuje sociálně znevýhodněné studenty gymnázia OPEN GATE a poskytuje granty českým studentům pro studium na zahraničních univerzitách. Obcím přispěla částkou 11 miliónů korun na zmírnění následků povodní v roce 2010 a také dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vzdělávání, kultury a podpory zdraví.

  Více informací o nadaci i jednotlivých projektech najdete na www.kellnerfoundation.cz

  Zpět na tiskové zprávy