Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Reakce PPF na rozhodnutí soudu k Sazce
    27/05/2011

    Konkurs je vynucené řešení ve chvíli, kdy akcionáři Sazky opakovaně odmítli naše návrhy na řešení situace a pan Hušák navíc zahájil cílené ničení Sazky.

    Obstrukce ze strany představenstva Sazky a s ním spojených firem trvaly nejméně dva měsíce, vyvrcholily pak při přezkumu pohledávek a na schůzi věřitelů. Konečně ale došlo k průchodu standardního mechanismu řešení situace, kdy dlužník není ochoten spolupracovat s věřiteli. Konkurs není konec loterijní firmy, ale v tuto chvíli jediná cesta, jak ji zachránit a rychle obnovit.

    Zpět na tiskové zprávy