Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Reakce na otevřený dopis novinářských organizací k převzetí CME
  20/10/2020

  Stáhnout soubor PDF

  European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
  European Federation of Journalists (EFJ)
  International Press Institute
  Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
  Reporters Without Borders (RSF)

  Vážení kolegové,

  děkujeme za Váš dopis z 20. října 2020, Váš zájem o CME nás těší.

  PPF koupila CME s cílem dál budovat a rozvíjet síť profitabilních komerčních televizí. Chce přinášet divákům kvalitní televizi obsahující nejen zábavu, ale také původní domácí tvorbu. A samozřejmě zpravodajství, postavené na novinářské profesionalitě, redakční nezávislosti a obsahové atraktivitě. PPF si uvědomuje klíčovou roli nezávislých a objektivních médií v dnešní společnosti a bude se proto i nadále řídit hodnotami a pravidly, díky nimž si zpravodajství a publicistika CME získaly odborný i divácký respekt. 

  Jsme přesvědčeni, že potřeba názorové plurality je pevně zakotvena už ve snaze o co největší divácký zásah a prostor na vysoce konkurenčním televizním a mediálním trhu. Jak PPF, tak CME, respektují a zároveň vyžadují nezávislou, objektivní a pluralitní žurnalistiku, která odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Tyto cíle PPF ostatně veřejně deklarovala už při dokončení celého procesu převzetí CME.

  Skupina PPF věří v svobodu, demokracii, podnikatelského ducha, v profesionalitu a názorovou pluralitu. To jsou hodnoty, ke kterým se v rámci společenské odpovědnosti bude hlásit i při vlastnictví média jakým je CME. 


  S pozdravem

  Didier Stoessel
  CME Chief Executive Officer – Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

  Luboš Jetmar
  Chief Executive Officer CME Bulharsko

  Zpět na tiskové zprávy