Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Prohlášení skupiny PPF - nepravdivé mediální informace k fotbalovému stadionu pražské Slavie v Edenu
    23/07/2012

    Skupina PPF ostře dementuje jako nepravdivé a klamavé mediální informace o tom, že by byla jakkoliv, přímo či přes prostředníka, spojena se změnou majitele fotbalového stadionu pražské Slavie v Edenu. O získání stadionu Skupina PPF nikdy neusilovala a ani s transakcí, o níž se v těchto dnech mluví, nemá Skupina PPF či její zakladatel Petr Kellner nic společného.

    Zpět na tiskové zprávy