Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Prohlášení skupiny PPF k popření Sazkou pohledávky z titulu emise dluhopisů
  26/05/2011

  Skupina PPF jako jeden z držitelů dluhopisů Sazky je rozhořčena postupem společnosti Sazka, která na dnešním přezkumném jednání popřela pohledávky přihlášené správcem emise dluhopisů, Bank of New York Mellon. Představenstvo loterijní společnosti popřelo zcela jednoznačnou pohledávku vyplývající z veřejně obchodovaného cenného papíru, který navíc Sazka sama vydala a nabídla investorům.

  Finanční ředitel skupiny PPF a člen věřitelského výboru Sazky Pavel Horák k tomuto bezprecedentnímu kroku uvedl: 'Něco podobného jsme na finančních trzích ještě nezažili. Tento krok nejen že poškozuje všechny české i zahraniční držitele dluhopisů v rámci insolvenčního řízení, ale podle našeho názoru podlamuje důvěru v český kapitálový trh jako takový. Mimochodem, postoj představenstva Sazky zároveň fakticky znamená, že v případě reorganizace se dluhopisy jednoduše „škrtnou“, protože byly společností popřeny. To je něco neuvěřitelného, to snad nemůže myslet vážně ani takový manipulátor, jakým se ukazuje pan Hušák.'

  Skupina PPF bude samozřejmě důsledně požadovat prošetření tohoto nestandardního postupu Sazky jak dohledem nad kapitálovým trhem, burzovními orgány, tak i orgány činnými v trestněprávním řízení.

  Zpět na tiskové zprávy