Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF zveřejnila údaje o činnosti Skupiny v České republice za rok 2014
  10/06/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Společnosti s majetkovou účastí PPF zaplatily loni v ČR jenom na dani z příjmu a na odvodech zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění 5,5 miliardy korun. Z toho náklad na daň z příjmu činil 3,2 miliardy korun. Tím by se skupina PPF zařadila mezi tři největší plátce daní v České republice podle žebříčku Ministerstva financí.
  Skupina PPF patří v ČR také mezi nejvýznamnější zaměstnavatele. Společnosti s majetkovou účastí PPF zaměstnávaly k 31. 12. 2014 v ČR 11,8 tisíc lidí. Část vysoce kvalifikovaných pracovních míst přitom vzniká díky mezinárodní expanzi skupiny. Vybrané české společnosti skupiny PPF, které jsou zodpovědné za zahraniční aktivity či jim poskytují podporu (PPF a.s., Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF Real Estate s.r.o.) loni zaměstnávaly přibližně 1100 lidí, což představuje 10% nárůst oproti roku 2013. Za své zaměstnance společnosti s majetkovou účastí PPF odvedly v roce 2014 na sociální a zdravotní pojištění 2,3 miliardy korun.
  V České republice kromě nedávné telekomunikační akvizice (nyní O2 a CETIN) působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, v biotechnologiích či realitách. Rozvíjí zde jak tradiční velké společnosti, tak spouští inovativní projekty jako Air Bank nebo SOTIO.

  Zpět na tiskové zprávy