Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF získala minoritní podíl v Piraeus Bank
  29/04/2011

  PPF Group N.V. oznamuje, že v návaznosti na udělení souhlasu centrální banky Řecka (Bank of Greece), získala akciový podíl ve výši 5, 72 procent ve společnosti Piraeus Bank S.A.

  Vzhledem k tomu, že akcionářské podíly v Piraeus Bank jsou rozptýleny mezi velkým množstvím investorů, stává se tímto PPF Group N.V. významným jednotlivým akcionářem této přední řecké finanční instituce se sídlem v Aténách, která působí v řadě zemí Středomoří a jihovýchodní Evropy.

  Akvizice je plně v souladu se strategií skupiny PPF zaměřenou na další rozšíření její pozice v bankovním sektoru střední a jihovýchodní Evropy.

  Zpět na tiskové zprávy