Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF získá, po splnění podmínek, 50 % ve výrobci autobusů Temsa
  22/05/2020

  Stáhnout soubor PDF


  Skupina PPF oznamuje, že prostřednictvím své dceřiné společnosti, společně s tureckou skupinou Sabanci, získá 100% podíl ve společnosti Temsa Ulaşım Araçları, tureckém výrobci autobusů. Skupina PPF, stejně jako skupina Sabanci, bude ve společnosti vlastnit 50% podíl. Úplné uzavření transakce a převod akcií jsou podmíněny získáním souhlasů odpovědných regulátorů a dohodou s bankami o budoucím financování.

  Záměr převzetí společnosti byl oznámen 17. února letošního roku a ukončení procesu bylo podmíněno úspěšným provedením due diligence a finalizací jednání partnerských stran. 
   

  Zpět na tiskové zprávy