Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Telecom Group zveřejnila výsledky za rok 2020
  02/03/2021

  PPF Telecom Group zveřejnila své konsolidované auditované finanční výsledky za rok 2020.

  Hlavní ukazatele:

  • Počet zákazníků mobilních operátorů PPF Telecom Group k 31. prosinci 2020 meziročně vzrostl o 0,6 % na 18,3 milionu.
  • Konsolidované výnosy za rok 2020 dosáhly 3,2 mld. euro.
  • Provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o 2,0 % na 1,4 mld. euro. Všechny firmy ve skupině přitom vykázaly nárůst zisku v lokálních měnách.
  • Po úspěšném nákupu spektra pro sítě 5G v Česku, Maďarsku a na Slovensku vzrostl poměr investičních nákladů k výnosům za rok 2020 oproti roku 2019 o 7 procentních bodů na 19 %.
  • Skupina vykázala volné cash flow v hodnotě 679 mil. euro. Po odečtení plateb za licence pro kmitočtové spektrum byla výše těchto volných peněžních prostředků srovnatelná s loňským rokem.

  „Dobré finanční výsledky dokládají odolnost, s jakou naše firmy čelí překážkám spojeným s pandemií a lockdowny. Komunikační služby, které poskytujeme, umožňují milionům zákazníků pokračovat v práci a ve studiu a vyrovnat se s bezprecedentními změnami, které prožíváme,“ komentoval výsledky Ladislav Bartoníček, generální ředitel PPF Telecom Group, a doplnil:

  „Oddělením mobilních sítí od retailové části v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku a následnou konsolidací infrastrukturních společností do CETIN Group na konci roku jsme posílili efektivitu PPF Telecom Group.  Společně s úspěšným získáním spektra pro 5G sítě ve třech zemích našeho regionu jsme tak vytvořili dobré podmínky pro další dlouhodobý rozvoj skupiny. To se odráží v solidním úvěrovém ratingu od všech tří hlavních agentur a ocenění investorů, kteří vloni dali důvěru dalším emisím našich dluhopisů.“

  Konsolidovanou závěrku PPF Telecom Group za rok 2020 najdete na webový stránkách skupiny na adrese https://www.ppftelecom.eu/financial-reports.

  O PPF Telecom Group

  PPF Telecom Group je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí na šesti místních trzích (Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Srbsko), kde poskytuje mobilní telekomunikační služby, služby pevného připojení k internetu, datové služby, internetovou televizi a velkoobchodní služby telekomunikační infrastruktury.

  Skupina má 18,3 milionu mobilních zákazníků a více než 12 000 zaměstnanců, přičemž v účetním roce 2020 dosáhl ukazatel EBITDA výše 1,4 mld. eur. Jako první v Evropě provedla strukturální separaci podle dvou hlavních segmentů: divize telekomunikačních služeb, která poskytuje služby koncovým uživatelům, a infrastrukturní divize, jež vlastní a provozuje telekomunikační infrastrukturu na velkoobchodní bázi.

  Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři O2 Slovensko, Telenor v Černé Hoře, Bulharsku, Maďarsku a Srbsku, integrovaný operátor O2 v Česku a infrastrukturní společnosti CETIN v Bulharsku, Česku, Maďarsku a Srbsku.

  Více na www.ppftelecom.eu

  Zpět na tiskové zprávy