Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Telecom Group dokončila oddělení telekomunikační infrastruktury od retailové části a zakládá skupinu CETIN Group
  02/07/2020

  Stáhnout soubor PDF

  PPF Telecom Group oznamuje, že dokončila oddělení telekomunikační infrastruktury od retailové části u svých tří mobilních operátorů působících pod značkou Telenor v Bulharsku, v Maďarsku a v Srbsku. Nově vzniklé společnosti CETIN Bulharsko, CETIN Maďarsko a CETIN Srbsko vytvoří spolu s CETINem v České republice skupinu CETIN Group, infrastrukturní páteř skupiny PPF Telecom Group.

  Na rozsáhlých datových a komunikačních sítích skupiny CETIN budou místní mobilní operátoři Telenor i další domácí a zahraniční poskytovatelé (O2 Czech Republic nevyjímaje) moci nabízet svým zákazníkům špičkové hlasové a datové služby, včetně služeb internetové televize, videa on demand a IT služeb a kybernetické bezpečnosti. V jednotlivých zemích vzniknou po oddělení infrastruktury od retailové části (B2C i B2B) dva samostatné subjekty, z nichž každý se zaměří na svůj tržní segment, aby co nejefektivněji vyhověl rostoucím nárokům telekomunikačního trhu ve střední a východní Evropě.

  CETIN Bulharsko, CETIN v České republice, CETIN Maďarsko a CETIN Srbsko se po dokončení interní restrukturalizace stanou součástí skupiny CETIN Group, kontrolované PPF Telecom Group. Nově utvořené společnosti využijí zkušeností získaných při rozdělování O2 a CETINu v České republice v roce 2015 a budou moci těžit ze společného know-how a ze spolupráce v technologické, obchodní a inovační oblasti. Jejich velkoobchodních služeb budou v jednotlivých zemích využívat oddělení operátoři Telenor.

  Předsedou představenstva CETIN Group B.V. byl jmenován Jan Kadaník, který bude odpovídat za celkovou strategii CETIN Group. Juraj Šedivý bude jako člen představenstva a CEO odpovídat za řízení a provoz skupiny. 

  Společnosti CETIN Group v maximální míře využijí potenciálu velkoobchodních partnerství, přičemž koordinace jejich výzkumu, vývoje, inovací a dlouhodobých investic do telekomunikačních technologií a infrastruktury přinese synergie v oblasti technologické infrastruktury. Zatímco CETIN bude výhradně zajišťovat výstavbu a provoz infrastruktury, retailové firmy se budou moci plně věnovat rozvoji svých produktů a služeb a zákaznickému servisu. PPF Telecom Group si od tohoto kroku slibuje posílení retailové i velkoobchodní činnosti a větší příležitosti pro rozvoj byznysu v rámci střední a východní Evropy. Oddělení bude výhodné i pro spotřebitele podobně jako rozdělení společnosti O2 a CETIN v České republice před pěti lety.

  „Dobrovolné rozdělení O2 a CETIN, které jsme jako první v Evropě provedli před pěti lety, je důkazem naší schopnosti inovovat a vytrvale hledat nové cesty v podnikání. Středo-a východoevropské mobilní operátory působící pod značkou Telenor jsme získali v roce 2018. Za necelé dva roky jsme dokázali využit našich zkušeností a uskutečnit i na těchto trzích stejný krok jako v ČR. Věříme, že to upevní naši pozici a CETIN Group se stane významným poskytovatelem infrastruktury v regionu,“ uvedl Ladislav Bartoníček, akcionář společnosti PPF Group a generální ředitel PPF Telecom Group.

  „Postupující globální digitalizace s sebou přináší neustále rostoucí nároky na rychlé, spolehlivé a bezpečné připojení. Skupina CETIN si klade za cíl nabízet špičková řešení komunikační infrastruktury a hrát vedoucí úlohu v digitální transformaci ve střední a východní Evropě. Zefektivnění organizace a synergie v rámci regionu plynoucí z funkční separace podpoří inovace a zavádění nových technologií, které budou v nadcházejících letech tahounem telekomunikačního sektoru,“ řekl Juraj Šedivý, předseda představenstva společnosti CETIN v České republice a nově jmenovaný člen představenstva CETIN Group B.V. 

  Zpět na tiskové zprávy