Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF spoluzakládá v Británii novou banku
  28/02/2017

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že prostřednictvím společnosti PPF Financial Holdings B.V., je vlastníkem 35% podílu v nové clearingové bance ClearBank, která se dnes oficiálně představí v Londýně. 

  ClearBank poskytuje clearingové služby pro britské finanční instituce. Po 250 letech je ClearBank první bankou svého druhu vybudovanou
  „na zelené louce“ a teprve pátou finanční institucí v oboru clearingu na Britských ostrovech. Do současné chvíle v této oblasti působily pouze čtyři tradiční banky.

  „Tato investice je v souladu s dlouhodobým zaměřením Skupiny na rozvíjení inovativních a nadějných projektů, ať už jde o e-commerce, fintech nebo biotechnologie. Vidíme zde velký potenciál, a proto jsme stáli při zrodu ClearBank. Získání bankovní licence ve Spojeném království je známkou velké důvěry v tento unikátní projekt a jeho zakladatele,“ uvedl Mel Carvill, zástupce skupiny PPF v představenstvu ClearBank.

  Podle Nicka Ogdena, zakladatele a výkonného předsedy představenstva ClearBank, se má tato nová banka na britském trhu stát skutečným vyzyvatelem a oživit konkurenci ve svém oboru, který svou dosavadní dynamikou rozhodně nestačí překotnému vývoji moderních a inovativních finančních a IT služeb. Banka se chce odlišovat svým zaměřením na nejmodernější technologie v oblasti financí a IT. 

  ClearBank jako první významná finanční instituce využívá cloudové technologie Azure, jejímž dodavatelem je Microsoft.

  ClearBank byla založena jako start-up; jejím zakladatelem a výkonným předsedou představenstva je Nick Ogden, známý podnikatel v oboru start-upu, fintech a mj. zakladatel služby WorldPay. Generálním ředitelem banky je Charles McManus, bývalý finanční ředitel Ulster Bank a Royal Bank of Canada.

  Zpět na tiskové zprávy