Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    PPF se s partnery v EPH dohodla na prodeji svého podílu v holdingu
    19/06/2014

    Dnes byla uzavřena dohoda o transakci, kterou PPF odprodá své akcie Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Nabyvatelem těchto akcií je přímo společnost EPH. Vlastní akcie, které získá EPH, budou následně zrušeny. Tím dojde ke změnám vlastnické struktury EPH. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč budou kontrolovat každý po 37% a budou společně ovládat skupinu EPH. Zbytek akcií bude v držení private equity struktur J&T.

    Smluvní strany se dohodly, že cena a další podrobnosti transakce nebudou zveřejněny.

    Zpět na tiskové zprávy