Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    PPF se dohodla s Emma Capital o vstupu do Eldorado
    14/03/2014

    Stáhnout soubor PDF

    Skupina PPF a společnost Emma Capital oznamují, že dospěly k dohodě o majetkovém vstupu Emma Capital do společnosti Eldorado, kterou vlastní PPF. Součástí dohody, jejíž parametry budou oznámeny v příštích měsících po zpracování formální dokumentace, je i jmenování zástupce Emma Capital do vedení společnosti. Z tohoto důvodu se novým ředitelem společnosti stává Ondřej Frydrych, který ve funkci nahradí Igora Doležela. Frydrych byl v minulosti partnerem konzultační společnosti Adastra Business Consulting, která jako poradce pracovala mimo jiné pro některé společnosti ze skupiny PPF.

    Zpět na tiskové zprávy