Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Real Estate Russia získá od největší ruské banky Sberbank úvěr ve výši 186 milionů eur
  06/03/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Úvěr je určen na realizaci klíčového developerského projektu PPF v Rusku - ComCity v Moskvě.

  Společnost PPF Real Estate Russia a největší ruská banka Sberbank dosáhly dohody o poskytnutí PPF úvěrové linky ve výši 185,84 milionu eur. Finanční prostředky budou použity k financování výstavby a dokončení první etapy jednoho z klíčových developerských projektů PPF v Rusku - multifunkčního kancelářského komplexu ComCity v Moskvě, jehož stavba byla zahájena v prosinci 2012. Časový rámec úvěrové linky je stanoven na sedm let, další podmínky se po dohodě obou stran nezveřejňují.

  Skupina PPF patří v Ruské federaci k největším investorům z Evropy. Projekt ComCity je součástí dlouhodobých investic skupiny v této zemi.

  Tomáš Laštovka, investiční ředitel PPF Real Estate Russia, uvedl: „Jsme rádi, že úspěšná spolupráce PPF se Sberbankou pokračuje a že největší státní banka podporuje naše investice v Rusku. Skupina PPF rozvíjí v Ruské federaci rozsáhlé aktivity v oblasti finančních služeb, maloobchodu nebo nově také v nemovitostech. Pokud jde o projekt ComCity, je mimo jiné ukázkou naší aktivní spolupráce s vedením města Moskvy a také příkladem moderního urbanistického rozvoje v rámci koncepce tzv. Nové Moskvy“.

  Maxim Poletajev, viceprezident Sberbanky a předseda moskevské pobočky, zdůraznil: „Moskevská pobočka Sberbanky má velké zkušenosti s financováním velkých developerských projektů, které mají významný dopad na vývoj trhu. Jsme přesvědčeni, že mezi ně bude patřit projekt ComCity uskutečňovaný PPF. Naše banka dnes disponuje týmem špičkových profesionálů pro oblast financování i těch nejkomplexnějších developerských projektů, odborníků, kteří jsou schopni rychle a kvalitně strukturovat jakoukoli transakci.“

  Zpět na tiskové zprávy