Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF připravena k záchraně Sazky
  21/03/2011

  Skupina PPF oznamuje, že od Radovana Vítka převzala věřitelskou pozici za společností Sazka, a.s. Současně PPF potvrzuje, že své kroky koordinuje s dalšími věřiteli, zejména se skupinou KKCG.

  Podle objektivních ekonomických parametrů je Sazka, akciová společnost, nyní v postavení „společnosti v insolvenci“, která není schopna dostát svým závazkům. Skupina PPF je přesto připravena podílet se na záchraně společnosti Sazka, a.s., na její finanční konsolidaci a na jejím následném rozvoji, a to včetně podpory českého sportu.

  V dohodě s ostatními věřiteli je pak PPF připravena společně s KKCG převzít řízení společnosti a okamžitě stabilizovat finanční situaci Sazky, a.s.

  Zpět na tiskové zprávy