Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF předala vládě ČR slíbenou zdravotnickou pomoc v hodnotě 100 milionů korun
  06/04/2020

  Skupina PPF oznamuje, že splnila slib učiněný 15. března 2020, a to věnovat České republice zdravotnickou pomoc v hodnotě sto miliónů korun. V uplynulých dvou týdnech dopravilo ministerstvo vnitra do České republiky v souladu s požadavky krizového štábu následující zdravotnický materiál:

  • 636 135 kusů respirátorů N95
  • 5 100 000 kusů chirurgických masek
  • 30 000 kusů testovacích sad.

  Uvedený materiál je již reálně v České republice a je distribuován podle potřeb krizového štábu. Kromě přímého nákupu zdravotnického materiálu dala skupina PPF prostřednictvím své společnosti Home Credit China k dispozici Ministerstvu vnitra ČR také pronajaté dopravní kapacity a sklady v Šanghaji v celkové hodnotě 5 milionů korun. Skupina PPF rovněž poskytla ministerstvu vnitra peněžitý dar na nákup dalšího potřebného zdravotnického materiálu v hodnotě 20 miliónů korun.

  Oproti původním předpokladům byly, v souladu s požadavky krizového štábu, v průběhu dodávek upravovány počty i specifikace nakupovaného zdravotnického materiálu. Veškeré náklady na pořízení materiálu a jeho přepravu na letiště v Šanghaji uhradily společnosti ze skupiny PPF. Celkově skupina PPF poskytla pomoc za 105 000 000 korun.

  Skupina PPF děkuje všem zaměstnancům, kteří nad rámec svých pracovních povinností s nákupem zdravotnického materiálu pomáhali a děkuje rovněž Ministerstvu vnitra ČR za dopravu naší pomoci do České republiky. 

  Zpět na tiskové zprávy