Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF požádá o finanční asistenci pouze CETIN a O2 nechá na burze. V červnu pak zahájí dobrovolný výkup akcií obou společností
  31/05/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že v příštích dnech prostřednictvím společnosti PPF Arena 2 B.V. požádá společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), která vznikne k 1. 6. 2015 v důsledku odštěpení od společnosti O2 Czech Republic a.s., o poskytnutí tzv. finanční asistence ve formě úvěru ve výši až 32,2 mld. Kč. 

  Tento úvěr by měl sloužit ke splacení původního akvizičního úvěru poskytnutého syndikátem bank společnosti PPF Arena 2 B.V. při koupi akcií O2 Czech Republic a.s. od skupiny Telefonica. Současně skupina PPF veřejně deklaruje, že nemá v úmyslu žádat o poskytnutí tzv. finanční asistence společnost O2 Czech Republic a.s.

  Skupina PPF dále oznamuje, že v době, kdy CETIN podle zákona zahájí výkup vlastních akcií, respektive učiní veřejný návrh smlouvy na koupi akcií od akcionářů, kteří dne 28. 4. 2015 hlasovali na valné hromadě O2 Czech Republic a.s. proti rozdělení společnosti, vyhlásí skupina PPF svůj vlastní výkup akcií CETIN. Tento dobrovolný veřejný návrh smlouvy na koupi akcií CETIN bude ale platný vůči všem akcionářům, tedy i vůči těm, kteří nehlasovali na valné hromadě proti rozdělení společnosti. 

  Stejnou nabídku, tedy dobrovolný návrh na koupi akcií od všech akcionářů současně, vyhlásí skupina PPF i na koupi akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. Všichni akcionáři obou rozdělených společností tak dostanou možnost odprodeje svých akcií. Cena, za kterou bude skupina PPF akcie obou společností vykupovat, bude stanovena až v okamžiku učinění obou veřejných návrhů na koupi akcií.

  V souvislosti s těmito kroky skupina PPF dále veřejně deklaruje, že ve vztahu k akciím společnosti O2 Czech Republic a.s., nebude usilovat o stažení těchto akcí z burzy, a naopak hodlá všestranně podporovat jejich veřejnou obchodovatelnost.

  Zpět na tiskové zprávy