Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    PPF potvrzuje výměnu akcií banky NOMOS
    13/08/2012

    Společnost PPF Group N.V. potvrzuje informaci v tiskové zprávě ruské skupiny Otkritie ze dne 13. srpna 2012 o výměně 18 392 052 akcií v bance „Nomos“ za akcie společnosti Uralkali. V době provedení transakce byla jedna GDR banky „Nomos“ oceněna na úrovni $13,93/GDR.

    Výnos z prodeje svého 26,5% podílu v bance „Nomos“, uskutečněného prostřednictvím několika transakcí, využije PPF Group N.V. k investicím do dalšího rozvoje svých hlavních aktiv v Rusku, k rozvoji nových příležitostí a k financování své expanze na rychle rostoucích asijských trzích.

    Zpět na tiskové zprávy