Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF oznámila cenu za akcie O2 a CETIN v dobrovolném odkupu
  08/06/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že společnost PPF A4 B.V. nabídne v rámci dobrovolného veřejného návrhu všem akcionářům společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) a všem akcionářům společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) odkup jejich akcií, a to za následující ceny: za jednu akcii O2  78 Kč a za jednu akcii CETIN 176 Kč. Celkem tedy nabídne za obě akcie 254 Kč, což v součtu dává cenu, která o více než 76 Kč převyšuje cenu jedné akcie O2 na Burze cenných papírů Praha před účinností rozdělení společnosti O2, tj. k datu 27. 5. 2015.

  "Chápeme, že pro mnohé – zejména menší akcionáře – není stav, kdy společnost, do které investovali, prochází vpravdě revolučními změnami, příliš komfortní. Rozumíme, že někteří akcionáři jsou nervózní z cenových výkyvů akcií na veřejném trhu, není však v silách PPF zajistit, aby k nim nedocházelo. Jako zástupce majoritního akcionáře obou společností proto nabízíme těm z vás, kteří v této situaci již nechtějí akcie O2 a/nebo CETIN vlastnit, možnost vaše akcie prodat za cenu, která podle našeho názoru odpovídá současné fundamentální hodnotě akcií," vysvětlila Kateřina Jirásková, předsedkyně představenstva PPF a.s.

  Všichni akcionáři O2  a CETIN proto po 15. 6. 2015 obdrží písemný návrh na dobrovolný odkup svých akcií. Akcionáři se v případě nejasností, jak při prodeji postupovat, mohou navíc počínaje 15. 6. v pracovních dnech mezi 8.00 – 16.00 hod. obracet telefonicky na čísla 723903317, 721427394 nebo 720346427, kde jim vyškolení operátoři poradí jak postupovat. Případně bude možné navštívit po 15. 6. webové stránky www.vykupo2.cz, kde zveřejníme podrobný popis, jak nabídnout akcie k prodeji.

  Zpět na tiskové zprávy