Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF odchází ze strojírenské části EPH
  20/02/2012

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že v návaznosti na rozdělení Energetického a průmyslového holdingu („EPH“) a odštěpení průmyslové části s novým názvem „EP Industries“ od původní akciové společnosti EPH,  se dohodla s ostatními akcionáři EPH na prodeji svého podílu v EP Industries.

  Po udělení souhlasu Úřadem pro hospodářskou soutěž ČR, jenž je podmínkou k dokončení transakce, bude vypořádána majetková účast PPF v EP Industries a Skupina PPF tak nebude mít v této nově zformované společnosti žádný akciový podíl.

  Veškerá energetická aktiva zůstala v rámci „EPH“, v němž má Skupina PPF  40% podíl. Dalších 40 % v „EPH“ drží  J&T prostřednictvím private equity struktur a 20 % akcií patří Danielu Křetínskému, který odpovídá za jeho manažerskou správu. „EPH“ bude v energetice podnikat prostřednictvím společnosti  EP ENERGY, jejímž je jediným a stoprocentním vlastníkem.

  Jiří Šmejc, akcionář Skupiny PPF, k tomu uvedl: „Skupina PPF již v okamžiku vstupu do akcionářské struktury EPH deklarovala svou preferenci dlouhodobě investovat do odvětví energetiky. Dohoda akcionářů, která vede k vydělení strojírenské části a k odchodu Skupiny PPF z ní, jen sleduje logiku našeho investičního uvažování. Skupina PPF je připravena spolu s oběma spoluvlastníky EPH, skupinou J&T a Danielem Křetínským, nadále podporovat akviziční růst EPH a zvyšovat svou investiční expozici v energetice.“

  Zpět na tiskové zprávy