Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF nabídla státu bezplatně 120 tun zdravotnických pomůcek na pomoc v boji s koronavirem
  15/03/2020

  Dnes před polednem se v budově Úřadu vlády ČR setkal majoritní akcionář skupiny PPF Petr Kellner s předsedou Vlády ČR Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem. Důvodem schůzky byla krizová situace ohledně dodávek ochranných zdravotnických pomůcek, respektive nabídka skupiny PPF věnovat darem České republice cca 120 tun zdravotnických pomůcek.

  Skupina PPF, prostřednictvím své biotechnologické firmy Sotio nabídla pomoc Ministerstvu zdravotnictví již minulý týden, a po dohodě s náměstkem Romanem Prymulou následně nakoupila a přivezla do ČR z USA 20 000 ochranných masek, které nyní dostávají jako dar praktičtí lékaři. Nyní skupina PPF předsedovi Vlády potvrdila, že v Číně a Španělsku prostřednictvím svojí společnosti Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně, jako dar České republice, předá tyto ochranné pomůcky a testovací sady v celkové hodnotě sto miliónů korun.

  • 1,8 milionu kusů chirurgických masek
  • 1,7 milionu kusů respirátorů N95
  • 20 tisíc kusů Copan Flocked Swabs – sad pro odběr vzorků od pacientů
  • 30 tisíc Liferiver testovacích sad
  • 10 tisíc Wondfo testovacích sad

  Uvedené zdravotní pomůcky budou od pondělí 16.3. 2020 večer připraveny k postupnému převozu do České republiky. Dopravu bude zajišťovat Vláda České republiky, která jediná nyní může v Číně získat příslušná povolení pro vývoz tak velkého množství zdravotnického materiálu.

  Zpět na tiskové zprávy