Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF mění název svých firem pro správu nemovitostí a developerské projekty
  05/11/2010

  Skupina PPF zahájila proces přejmenování svých organizací pro správu nemovitostí a developerské projekty v ČR, Rusku a dalších jurisdikcích, a to na jednotnou značku PPF Real Estate. Přejmenování české společnosti PPF ECM Advisory, s.r.o. na PPF Real Estate, s.r.o. bylo již ke konci října 2010 dokončeno.

  Důvodem přejmenování společností je jejich častá záměna ze strany klientů, obchodních partnerů i médií s firmami ze skupiny ECM Group N.V., zejména s ECM Real Estate Investments. PPF chce tímto krokem dát zřetelně najevo, že jako skupina není s ECM Real Estate Investments („ECM REI“) jakkoli majetkově propojena.

  Tržní hodnota aktiv spravovaných PPF Real Estate s.r.o., realitní servisní organizací, se blíží hranici 1,2 miliardy eur. Společnost zajišťuje komplexní servis pro 77 projektů v České republice, Rusku a Číně.

  Zpět na tiskové zprávy